Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

NEDEN OSGB FİRMASI İLE ÇALIŞMALISINIZ?

OSGB firmalarının verdiği hizmetler ile işyerlerine sağladığı avantajlar

İşveren iş yerinde 50 ve üzeri işçi çalıştırdığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimleri kurulur.Ortak sağlık ve güvenlik birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve iyileştirici faaliyetleri düzenler.

İŞÇİ SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN FAKTÖRLERE KARŞI OSGB

OSGB hizmetinin ilk amacı olarak işçi sağlığını tehdit eden faktörlere karşı, acil durumlarda, işyerinde olası kazalarda ve doğal afetler gibi acil durumlarda gerekli önlem ve planlarının hazırlanması, ilk yardım ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan uygulamaları organize etmesi ve ilgili kurumlar ile iş birliği içinde hareket etmesidir.