SSS

Sıkça Sorulan Sorular

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OSGB ’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’ leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ – OSGB ’’ tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Osgb’lerin Görevleri Nelerdir?

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayabilmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulamak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilere ilk yardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermektir.

OSGB'de kimler çalışır?

İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman.

İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim.

Sağlık Personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler

OSGB ile çalışmanın firmalar için avantajı nedir?

  1. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli gibi konusunda profesyonel kişiler görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İş Kanunu’ndan doğan (kıdem tazminat, izinleri ve sosyal haklar) gibi durumlar ÇARAL OSGB tarafından karşılanacaktır.
  2. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Güvenliği Yönetmeliği Ek: 1 gereği bulundurmanız zorunlu olan ‘’Asgari Malzeme Listesi ‘’ve ayakta teşhis ve tedavi yönetmeliği gereği zorunlu olan ilaç ve aşıları bulundurmanız gerekmeyecektir.
  3. Kurumumuz işveren adına kanun, yönetmelik ve tüzük içeren iş sağlığı ve iş güvenliği maddelerini, bakanlıklar ile ilgili yasal süreçleri takip eder, iş sağlığı ve iş güvenliği arşiviniz tarafımızdan hazırlanır, işverene rapor yapılır.

ÇARAL OSGB ile çalışmanın avantajları nedir?

  1. İşletme körlüğü ortadan kaldırılacak; uzman kadromuz tarafından eksiklikler ve gereklilikler raporlandırılacaktır.
  2. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, sağlık tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek adresten alabileceksiniz.
  3. Eksiklikleri belirtmekle kalmayıp en uygun çözüm de sizlere sunulacaktır.
  4. Şirket sırlarınız etik değerler çerçevesinde öznele korunacaktır.
  5. ÇARAL OSGB 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu ve buna bağlı yönetmelik, tüzük, uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında ve iş güvenliği kültürünü oluşturmasında en yakın danışmanız olacaktır.
  6. Firma çalışanlarıyla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü oluşturacak, Ramak kala ve Tehlike bildirimleri, çalışanlarla beraber yapılan risk analizleri, ödül ve disiplin yönetimi sayesinde firma yapısına özel, sürdürülebilir ve katılımcı bir sistem kurulacaktır.